Ukraine

Yo KombuchaIvano-Frankivsk
Kovtok KombuchaKhmelnytskyi
Bee & Tea KombuchaKyiv
Californian Kombucha VeniceKyiv
Kombucha Health WayKyiv
Kombucha LiveKyiv
Motley BirdKyiv
Probygen KombuchaKyiv
Sachi KombuchaKyiv
Seeds BankKyiv
Tyltt KombuchaKyiv
Haimogu KombuchaOdessa
Kombucha FruitOdessa
Kombucha V2 OdessaOdessa
Hamm-O KombuchaVinnytsia
Scoby Do KombuchaVinnytsia